شرکت کناف ایران به عنوان صادر کننده نمونه سالهای 84 - 85 - 87 شناخته شد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نوین مارکتینگ