آموزش ساختارهای کناف

نكته قابل توجهي كه غالبا فراموش مي شود اين است كه فن آور ىهايي نوين داراي دستورالعمل هاى ويژه خود بوده و براي بهره گيرى موثر از آن ها بايد اين دستورالعمل ها را در مراحل مختلف طراحي، اجرا، بهره بردارى و تعميرات مد نظر قرار داد. شركت كناف ايران اهميت رعايت دستورالعمل هاى ويژه كاربرد ساختارهاي خشك را از ابتدا مورد توجه قرار داده و بدين منظور، دورههاى آموزشى خود را با توجه به اهميت فراوان امر آموزش در تحقق اجراى كيفى سيستم هاى ساخت و ساز خشك، اقدام به تاسيس مراكز آموزشى مجهز و نيز استقراركارشناس ويژه بازرسي و آموزش در شهرهاى مختلف كشور نموده، تا مطالب فنى و روش هاى صحيح نصب در قالب دوره هاى آموزشى كوتاه مدت به گروه هاى نظارتى و اجرايى ارايه گردد. در حال حاضر، دور ههاى آموزشى كه توسط آكادمى كناف ايران ارايه مى شود .... جهت اطلاع از نحوه و چگونگی دوره ها با ما در تماس باشید.

با تشکر

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نوین مارکتینگ