ارتباط با ما

برای دریافت قیمت های روز کناف و فوم عدد 09173025917 را به سامانه 10008590 ارسال کنید

تلفن تماس فروشگاه: 

987138475238+

987138475237+

فکس:

07138437771

تلفن نمایشگاه : 

07132337188

07132348456

فکس نمایشگاه :

07132355856

تلفن همراه مدیریت 

احمد شاکرنیا :09171173862

محمد علی شاکرنیا :09173025917

 

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نوین مارکتینگ